Från Bretagne

Akvarell på kartong

1950

13 x 19 cm