Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Fågel
Träskulptur
Klotsar och bitar av virke
34 x 34 x 34 cm
1960-talet
Osignerad
Plats
Privat
0057