Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Korsfäst

Trärelief
Rivningsvirke på tjärpapp
70 x 100 cm
1960-talet
Förslag till altartavla för en kyrka
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0036