Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

I hemsökelsens tid

Trärelief
Rivningsvirke och stenar på tjärpapp
132 x 70 cm
1960-talet
“Detalj av förslag för en kyrka”
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0035