Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Nedslag
Trärelief
Rivningsvirke på tjärpapp
148 x 70 cm
1960-talet
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0034