Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Uppåtsträvande rörelse
Träskulptur
Gammalt virke
100 x 60 x 30 cm
1960-talet
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0028