Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Monument över de förtryckta

Träskulptur
Gammalt virke
85 x 40 x 35 cm
1960-talet
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0027