Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Tre figurer med sänkta huvuden
Träskulptur
Virkesklotsar
33 x 17 x 25 cm
1960-talet
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0024