Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Bördornas lille man

Träskulptur
Begagnat virke
52 x 58 x 28 cm
1960-talet
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0022