Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Diagonalställda halvcirkelsegment
Metallskulptur
Mörkbränd järnplåt
14 cm hög
1970-talet
Osignerad
Plats
Privat
Fotograf
Ch.K.
0268