Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Böjd figur
Träskulptur
Begagnat virke i tillsågade klotsar
50 x 20 x 42 cm
1960-talet
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0019