Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Portal
Betongskulptur
Balsaträ
32 x 23 x 11 cm
1970-talet
förstudie till “Porten”
Osignerad
Plats
Skissernas Museum, Lund
0243c