Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Isringar

Metallskulptur
Modell i aluminium
18 x 25 x 18 cm
1989
Osignerad
Plats
Privat
0240c