Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Musikfigur
Metallskulptur
Koppar på sockel av balsaträ
12,5 x 6 x 3 cm
1975 ca
Osignerad
Plats
Skissernas Museum, Lund
0229