Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Bågar och cirkelsegment på pelare
Metallskulptur
Kartong och målad plywood
60 x 100 x 31 cm
1970
Utförd i entrén till Riksarkivet, Stockholm.
Osignerad
Plats
Skissernas Museum, Lund
0223c