Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Portal
Metallskulptur
Järnplåt
16 x 7 x 5 cm
1970-talet
Osignerad
Plats
Privat
0222