Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Sittande musikfigur
Metallskulptur
Koppar på kopparsockel
10 x 11 x 7 cm
1975 ca
Osignerad
Plats
Privat
0221