Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Segel och snäcka

Metallskulptur
Skulptur i rostfritt stål
2002
Utförd i full skala och invigd hösten 2002.
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0215a