Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Epitafium utan namn
Trärelief
Vindblekt trä och gamla bruksföremål
86 x 30 x 22 cm
1975 -
Osignerad
Plats
Norrköpings konstmuseum
0013