Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Vilande musikfigur
Metallskulptur
Oxiderad koppar på kopparsockel
7 x 10 x 2,5 cm
1975 ca
Osignerad
Plats
Privat
0212a