Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Pelarrum

Metallskulptur
Oxiderad järnplåt på träsockel.
33 x 8 x 9 cm
1970 ca
Osignerad
Plats
Privat
0202