Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Tre figurer
Polykrom lättbetong
14 x 10 x 12 cm
1970
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0177