Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Portar mot havet

Betongskulptur
Lättbetong ytbehandlad med vit preotex
250 x 146 x 150 cm
1969
Osignerad
Plats
Elli Hembergs Stiftelse
0162a