Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Skiss till “Fäste för sol och måne”
Betongskulptur
Lättbetong
25 ca cm hög
1970
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0161c