Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Vertikal konstruktion
Glasskulptur
Block och prismor av kristallglas
18 x 16 x 15 cm
1965 ca
Osignerad
Plats
Privat
0133