Om konstnären Bildgalleri Om boken Om stiftelsen Mer om Elli Hemberg

Möte

graphicförlaga
Schabloner i tusch
1987 -
Varje figur ca 18 cm hög
Osignerad
Plats
Skövde Konstmuseum
0867b