Bildgalleriet är en exposé över merparten av konstnärens produktion 1919 – 1989. Det består av drygt 1100 reproduktioner i färg med uppgifter om material, format, tillkomsttid, m.m.
Materialet sammanställdes 1995-96 av Göran Hemberg. Han har också fotograferat verken om inget annat anges. Det mesta härrör från en inventering av den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Elli Hembergs död.
Elli Hembergs egna verktitlar är kursiverade, medan titlarna i rak stil är en beskrivning av motivet.